Prihláste svoj e-mail k odberu akčných ponúk so špeciálnymi cenami len pre Vás

Zaregistrujte sa a získajte zákaznícku kartičku

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Vyplnením formulára - registrácia nového užívateľa dávam spoločnosti ŠEVT a.s., IČO: 31331131, sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Slovensko súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na účely vydania zákazníckej karty, vytvárania databázy zákazníkov a na marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu info@sevt.sk.